Rydsnäs Marknadskommitté

Marknadsgeneral   

Vakant


Vice marknadsgeneral  

Vakant 

                                    

Kassör                    

Gunilla Pamp                                         


Sekreterare           

Ulrika Asp Malm


Platsansvarig        

Anders Petré                        

Elis Östh 

Christian Scharf

Alfred Fälth                             


Loppmarknad       

Inga Arnell Lindgren

Vakant


Halva potten          

Karin Gustavsson 

Camilla Carlsson

                   

Kräftlotteriet        

Birgitta Emilsson

Sven-Åke Emilsson                     

Sven Samuelsson


Tivoli                     

Esbjörn Henriksson  

            

Servering              

Ove Carlsson                       

Per Karlsson                        

              

Parkering             

Weine Gustavsson